Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Minh Tân - Kiến Xương - Thái Bình
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc công bố công khai năm học 2018 -2019

       QUYẾT ĐỊNH

v/v công bố công khai  năm  học  2018- 2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON MINH TÂN

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thông giáo dục quốc dân; Thông tự số 61/2017/TT- BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-PGD ngày 02/01/2019 của  Phòng giáo dục Đào tạo huyện  Kiến Xương về việc giao dự toán thu chi  ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị ngành giáo dục huyện Kiến Xương;;

  1. cứ thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 ngày  19 tháng 02 năm 2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Kiến Xương về việc thông báo kết quả thẩm tra phân bổ dự toán năm 2019 của trường Mầm non Minh tân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai về số lượng, chất lượng, cơ sở vật chất và tài chính của trường Mầm non Minh Tân năm 2018 và công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Mầm non  Minh Tân (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận Kế toán và các đồng chí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                         

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG

-PGD để bc;
- Như Điều 3;

- Lưu.

                               

                                                                                                     Lê Thị My


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết