Kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và bàn giao học sinh 6 tuổi vào lớp 1