Các đ/c lãnh đạo xã thăm và tặng quà các cháu nhân ngày 1/6