Trường Mầm non Minh Tân là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Minh Tân xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.

Hiện tại đội ngũ giáo viên của trường gồm 29 giáo viên trong đó có 3 cán bộ quản lý, 25 giáo viên và 1 nhân viên hành chính. Trình độ đạt chuẩn là 100%, trong đó trên chuẩn là 25/28 đ/c = 86,2% ; đang học đại học 4 đ/c.

 Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động sáng tạo và tâm huyết với nghề.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ, được phụ huynh tin tưởng và quý trọng.

100 giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm 

 Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm do phòng tổ chức

Sĩ số lớp học: 2019 - 2020

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng:  cháu với 3 cô giáo 

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng:  cháu với 4 cô giáo 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 74 cháu với 4 cô giáo

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 100 cháu với 6 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 85 cháu với 4 cô giáo